VEDHOLDENHEDS 8 FAKTORE

Vedholdenhed er ikke noget vi bare har, da det kræver de rigtige tanker og handlinger at have det.
Mange mennesker har det ikke og ønsker at have det, men deres ønske er ikke stærk nok til at de vil finde ud af det eller deres selvtillid er så lav at de ikke gør noget ved det.
Men de ved ikke hvad der skal til for at få det så de giver sig aldrig i kast med at finde ud af det eller afprøve:
Da kroppen vil spare på energien og bede os om at holde os i ro.
Men hvis man har de rigtige foranstaltninger som de 8 faktorer som vedholdenhed indeholder, så kan man skabe success.

Skal vi ikke lige se på dem, vi har dem her under.

VEDHOLDENHEDENS OTTE FAKTORE

 1. VELDEFINERET FORMÅL.
  Det første og måske det vigtigste skridt mod udviklingen af vedholdenhed er at vide, hvad man vil. En stærk motivation tvinger én til at overvinde mange vanskeligheder, dem tager vi senere.
  Så skriv nu dit mål, beskriv det så meget som muligt, ja beskriv det helt ned til farve eller følelsen målet vil give dig når det er opnået.
 2. ET BRÆNDENDE ØNSKE.
  Det er relativt nemt at udvikle og udvise vedholdenhed, når man stræber efter noget, man ønsker meget intenst.
  Så lad os se på hvordan du kan indføre dette i dit mål, hvorfor vil du det så meget, hvad giver det dig af goder, hvilke følelser er det du vil få ud af dette mål. Beskriv dit brændende ønske så detaljeret som muligt.
 3. EVNEN TIL AT STOLE PÅ SIG SELV.
  Når man tror på sin evne til at gennemføre en plan, er det en opfordring til at effektuere planen med vedholdenhed.  For at stole på sig selv er man nødsaget til at have selvtillid, det er en af de store syndere i at folk aldrig får success, for de bygger ikke success ind i dem selv, de lader der imod deres tanker tro hvad andre tror om dem og lader sig leve med det. (Lær at skab selvtillid med denne øvelse, kommer snart)
 4. DEFINITIVE PLANER.
  Organiserede planer tilskynder til vedholdenhed, også selvom de er svage og aldeles upraktiske.
  Når du laver en plan så start med at sætte dig et mål, til dette mål del den op i 5 stykker, hver styk kan du så dele op i flere stykker hvis det skulle være, gør skridtene så små som muligt så de er nemme at udføre, dette vil sikre at du ikke bliver overvældet og havner i skuffelse for så at give op. Nederst i hver kan du skrive hvilken viden du skal bruge for at gøre det, eller hvem der kan udføre det.
 5. PRÆCIS VIDEN.
  Det opmuntrer til vedholdenhed, når man ud fra erfaringer eller observationer ved, at ens planer er sunde. Det er ødelæggende for Vedholdenheden, hvis man gætter sig frem i sted for at vide. Som skrevet oven over, så find ud af hvilken viden du skal bruge, skab en sikkerhed i du kan lære det, skab en sikkerhed i dig selv at det kan lade sig gøre. skaf den viden du har brug for. Skriv det ned på din liste så du er opmærksom på det.
 6. SAMARBEJDE.
  sympati, forståelse og harmonisk samarbejde med andre har det med at udvikle vedholdenhed.
  Skaf et hold der støtter dig, et hold der forstår dig. Den bedste til at kunne støtte dig, vil være en partner der elsker dig, da kærlighed er den stærkeste styrke og motivationskraft der findes.
 7. VILJESTYRKE.
  Det fører til vedholdenhed, hvis man gør det til en vane at koncentrere sine tanker om at udarbejde planer med henblik på at realisere et definitivt formål.
  Sæt 15-30 minuter af om dagen til at lede efter muligheder for at opnå dit mål. Kig ikke på forhindringer men på muligheder. som Albert Einstein sagde, brug 5% af tiden på problemet og 95% af tiden på løsning.
 8.  VANE.
   Vedholdenhed er et direkte resultat af vane. Sindet absorberer og bliver en del af de dagligdags erfaringer, der er dets næring. Frygt, den værste af alle fjender, lader sig effektivt kurere ved konstantgentagelse af modige handlinger. Der ved enhver, der har gjort aktivt krigstjeneste.
  Det at tage handling på at nå målet dagligt, er en god start, selv om det kun er 5 min. om dagen til at starte med, folk der aldrig har løbet, men gerne vil løbe en maraton, de vil sige det er for meget efter 3 dage, for de kan ikke løbe så meget med det samme, men hvis de starte med hver dag at tage løbetøjet på og gå uden for, løbe 100 meter op af gaden for så at løbe hjem igen, for så senere at øge længden, har 70% støre chance for at få succes end dem der presser sig selv. for stille og roligt skaber en vane, mens at presse sig selv vil skabe overbelastning.

Hvor mange af de overstående faktorer har du i dit liv? Hvad skal du gøre mere af for at du er vedholdende i dine mål?

 

DE 16 SYMPTOMER PÅ MANGLENDE VEDHOLDENHED

Her finder du de virkelige fjender, der står mellem dig og bemærkelsesværdige bedrifter. Her finder du ikke blot de 16 symptomer, der tyder på svækket VEDHOLDENHED, men også de dybtliggende underbevidste årsager til disse svagheder. Studér listen omhyggeligt og vær ærlig over for dig selv, HVIS DU OPRIGTIGT ØNSKER AT VIDE, HVEM DU ER, OG HVAD DU ER I STAND TIL AT UDRETTE. Det er disse svagheder, som må overvindes af alle, der opnår rigdom.

 1. Undlader at gøre sig klart og definere tydeligt, hvad man ønsker.
 2. Forhaler tingene, med eller uden grund. (Som regel bakket op af en formidabelstribe undskyldninger og alibier.)
 3. Manglende interesse for at opnå specialiseret viden.
 4. Ubeslutsomhed, den vane at lade sorteper gå videre ved enhver given lejlighed, i stedet for at konfrontere problemerne direkte. (Ligeledes op bakket af alibier.)
 5. Den vane at støtte sig til alibier i stedet for at udarbejde definitive planer til at løse problemerne.
 6. Der er ikke meget at gøre ved denne skavank, og ikke noget håb for dem der lider af den.
 7. Ligegyldighed, som for det meste afspejles i, hvor villig man er til altid at gå på kompromis i stedet for at gå til kamp mod modstanden.
 8. Tilbøjelighed til at give andre skylden for de fejl, man selv begår, og acceptere ugunstige omstændigheder som uundgåelige.
 9. SVAGE ØNSKER, som skyldes forsømmelighed i valget af de BEVÆGGRUNDE, der fører til handling.
 10. Er villig til eller ligefrem ivrig efter at give op ved første tegn til nederlag. (Baseret på en eller flere af de seks grundformer for frygt.)
 11. Mangel på ORGANISEREDE PLANER, der er nedskrevet, så de kan analyseres.
 12. Vanen med at forsømme at omsætte ideér i handling eller gribe mulighederne, når de byder sig.
 13. at DRØMME i stedet for at VILLE.
 14. Vanen med at gå på kompromis med FATTIGDOM i stedet for at sigte mod rigdom. Generelt fravær af ambitioner om at være, gøre og eje.
 15. søger efter genveje til rigdom og prøver på at FÅ uden at GIVE noget tilsvarende; Viser sig i reglen som gambling eller forsøg på at gennemtvinge ”gode” handler.
 16. FRYGT FOR KRITIK, som betyder, at man ikke skaber planer og fører dem ud i livet, fordi man er bange for, hvad andre vil tænke, gøre eller sige. Denne fjende burde egentlig stå øverst på listen, fordi den generelt har til huse i underbevidstheden, hvor dens tilstedeværelse ikke bemærkes. (Se de seks grundformer for frygt, side 264.)

SÅDAN UDVIKLES VEDHOLDENHED

Der er fire enkle skridt der føre til VEDHOLDENHED som vane. De kræver ingen større intelligens, ingen særlige uddannelse og ikke megen tid eller anstrengelse. De nødvendige skridt er :

 1. ET DEFINITIVT FORMÅL BAKKET OP MED ET BRÆNDENDE ØNSKE OM AT REALISERE DET.
 2. EN DEFINITIV PLAN, DER KOMMER TIL UDTRYK GENNEM KONSTANT HANDLING.
 3. ET SIND DER ER TÆT LUKKET AF MOD ALLE NEGATIVE OG NEDSLÅENDE PÅVIRKNINGER, herunder negative bemærkninger fra familie og venner og bekendte.
 4. EN VENSKABELIG ALLIANCE MED ÈN ELLER FLERE PERSONER, SOM VIL OPMUNTRE ÉN TILAT GENNEMFØRE SÅVEL PLAN SOM FORMÅL.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin